Warto wiedzieć

7 września 2021 r. ruszył nabór wniosków w konkursie grantowym na projekty interwencyjne. W ramach konkursu dofinansowane zostaną działania, które stanowią szybką odpowiedź na zidentyfikowane przez Wnioskodawców sytuacje kryzysowe, tj. nagłą zmianę sytuacji społecznej lub nasilające się problemy dotyczące konkretnej grupy odbiorczyń i odbiorców. Zakładana interwencja ma odpowiadać na konkretne, pilne problemy i obejmować rozwiązania możliwe do zrealizowania w czasie od 3 do 8 miesięcy.

pixabay.com

Projekty te muszą również wpisywać się w jeden z trzech tematycznych obszarów wsparcia w ramach Programu:

  1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci),
  2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu,
  3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska).

Więcej informacji na stronie: https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/ruszyl-nabor-wnioskow-w-konkursie-grantowym-na-projekty-interwencyjne/

Ten wpis został opublikowany w kategorii AKTUALNOŚCI. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.